Školní rok 2013/2014

Ve školním roce 2013/2014 jsou realizovány tyto zájmové kroužky:

  • Turistický výšlap
  • Miniházená
  • LEGO
  • Berušky
  • Šikulky - jen v 1. pololetí
  • Individuální výuka hry na nástroj - kytara (pan učitel Kůs, pan učitel Čejchan)