Školní rok 2014/2015

Ve školním roce 2014/2015 jsou realizovány tyto zájmové kroužky:

  • Miniházená
  • Berušky
  • Výtvarný kroužek
  • Malý geolog
  • Velký geolog 
  • Individuální výuka hry na nástroj - kytara (pan učitel Kůs)