Školní rok 2015/2016

Ve školním roce 2015/2016 jsou realizovány tyto zájmové kroužky:

  • Miniházená
  • Výtvarný
  • Berušky
  • Malý geolog
  • Velký geolog
  • Angličtina s rodilým mluvčím Johnem
  • Individuální výuka hry na nástroj - kytara (pan učitel Kůs)