Informace o nás

Občanské sdružení Na zelené louce (dnes spolek Občanské sdružení Na zelené louce z.s.) vzniklo v roce 2010. Jeho základní charakteristikou je neziskovost realizovaných aktivit, vedoucích k podpoře komunitního života v obcích našeho regionu.

Ke členství v občanském sdružení se můžete přihlásit podáním písemné přihlášky, kterou si vyžádáte na níže uvedených kontaktech a splněním podmínek uvedených ve stanovách.

Kontakt

Cíle občanského sdružení

Činnost občanského sdružení