Projekt Adaptace schválen členskou schůzí MAS OZJ

22.02.2011 10:23

Dne 21. února 2011 proběhla členská schůze MAS Otevřené zahrady Jičínska, na které byly schváleny žádosti k podpoře v rámci IV. Osy PRV - Leader. Mezi schválenými žádostmi byla i žádost našeho občanského sdružení o podporu projektu "Adaptace nebytových prostor pro činnost Občanského sdružení Na zelené louce". Velmi si tohoto rozhodnutí vážíme.