Příprava a organizace volnočasových aktivit

 

Všechny výše uvedené aktivity jsou realizovány jako výhradně neziskové.